Nieuwsgierig, ernstig, speels.

De mens wil het leven begrijpen en vormt zich gedachten en veronderstellingen over de werkelijkheid. Iedereen heeft een soort verklarend evenwichtsorgaan nodig om in een verwarrende wereld overeind te blijven. Maar is onze verklaring van de dingen ook de waarheid? Dat kunnen we ons afvragen. In mijn kunst wil ik verbeeldingskracht uitdagen en pogen een 'verfrissende' onbalans teweeg te brengen. Ik wil een wereld oproepen waarin uw veronderstellingen  niet werken zoals u was gewend. U zult een nieuw evenwicht moeten zoeken. Het mooiste komt misschien vlak erna, als u mijn wereld weer verlaat. De verbeelding ijlt nog na, u ziet de dingen met andere ogen, u bent even in een prettige onbalans.

Ontwikkelingen en werkwijzen:

Het zoeken naar expressie en daarin ook het bizarre en het rafelige maakte de afgelopen jaren plaats voor een meer verhalende en poëtische teken en schilderstijl. De praktische aanpak werd ook bedachtzamer en meer planmatig. Deze ontwikkeling is nog niet voltooid.

Meestal wordt een idee als potloodtekening geboren. Bijna altijd heb ik een schetsboekje bij me om ieder moment een inval te kunnen noteren of om me even terug te trekken in een wereld van verbeeldingen en bespiegeling.

Dat levert een enorme veelheid aan ideeën op; teveel. Een valkuil is telkens weer door het nieuwste idee te worden betoverd, zonder dat ooit iets gereed komt. Een andere valkuil is 'te star aan een idee vast te houden', waardoor het doodslaat en het geen ontdekkingsreis meer is.

De kunst is een richting te vinden en vast te houden en te blijven zweven in een bepaalde richting waarbij de lucht in de verbeeldingsballon steeds voldoende wordt verwarmd om over de kuilen heen te zweven en zo voortgang te maken. Vlijtige zweverigheid leidt tot resultaat.

Technieken en vaardigheden:

In 1999 schafte ik een 'pentium 3' computer aan en begon met het onderzoeken en leren van digitale technieken.
Ik ben nu (in 2016) proficiënt in o.a. Photoshop, Illustrator, 3dsMAx.

Ik ben vertrouwd met toepassingen als lasersnijden en heb enige ervaring met 3d printen.

Steeds vaker neem ik digitale technieken te baat bij het voorbereiden en nadenken over een schilderij of object. De toepassing van deze technieken beïnvloedt enigszins mijn aanpak en vormtaal. Dit is wellicht vergelijkbaar met de beïnvloeding door de fotografische technieken op de schilderkunst in de 19e en het begin van de 20e eeuw.

En terloops is het ook nog zo dat mijn interesse voor het materiaal 'an sich' met zijn eigenschappen, mogelijkheden, karakter, toenemend een rol speelt.


Voor nu even genoeg. Binnenkort schrijf ik wel weer wat. Gaat u maar plaatjes kijken.

Januari 2016.

Gerard Vogelaar.